Всеки може да подпомогне промяна, в която вярва – Росица Врабевска

Д-р Росица Врабевска е управител на ЧСУ „Цар Симеон Велики“. В последните 20 години се занимава с научноизследователска дейност в областта на фармакологията. Завършила е медицина в МУ Пловдив, специализирала фармакология в Massachusetts College of Pharmacy, Бостън, САЩ. Също така, тя е Медицински Директор на „Comac Medical“ и член на Консултативния съвет на Фондация „Българска Памет“. Майка на три деца.

Кои са най-важните лидерски качества, според Вас, конкретно за бизнес лидерите и/или по принцип?

Смятам, че един лидер трябва да бъде визионер, да умее да планира позитивна промяна в обществото, да е целенасочен и много отговорен към себе си и дейността си. Tрябва да може да вдъхновява хората около себе си в две посоки: за да изгражда ефективни екипи; и за да бъде ролеви модел за младите хора и за обществото, да създава последователи. Също, важни са умението да се взимат решения, да се поддържа баланса в организацията, да се следват зададените цели неотклонно и да се поставят нови.

Как, според Вас, идва промяната – с малки стъпки или с по-големи и мащабни действия? Може ли всеки да подпомогне промяната?

И по двата начина, в зависимост от целта и вида на организацията. Всеки може да подпомогне промяна, в която вярва. Ролята на лидера е да убеди хората около него в необходимостта от промяна, да ги вдъхнови, така че те да са движещата сила към промяна. Една цел може да бъде постигната с малки крачки, както и с по-мащабни действия.

В образованието например, мащабните и резки промени не могат да се случат, даже биха навредили. Затова, ако говорим за възпитание на деца и образование, промените се случват с малки стъпки, ежедневно. И за да се случат те трябва да има екип от хора, които да вярват в необходимостта от промени, да припознаят целите – краткосрочни и дългосрочни, и всеки ден да работят за тяхното постигане. Най-важният фактор за постигане на промяна е добрият и мотивиран екип.

И кои лидерски качества са най-нужни днес, в динамиката и комплексността на времето ни?

Днес комуникираме по-бързо; информацията се разпространява светкавично; динамиката на случващото се е много по-голяма. Това има както положителни, така и отрицателни страни. Необходимо е да можем да мислим и да реагираме много по-бързо, да сме обучени да използваме технологиите по ефективен начин и в наша полза. От гледна точка на човешките ресурси, трябва да можем ясно да отчитаме влиянието на социалните мрежи, медиите и културата върху психологията на хората около нас, и най-вече на екипа си. Най-важната и трудна дейност е изграждането и поддържането на добър екип. Това е умение, което се изгражда с опита, но то е ключово за всеки един лидер.

Кои лидери от миналото служат за теб самата като пример и с какво те вдъхновяват в ежедневието ти?

Семейството ми е пример. Моят мъж е истинският лидер и ме вдъхновява ежедневно. Родителите ми бяха едни от водещите личности и лидери в сферата на образованието в Пловдив и региона. Те ме възпитаха по начин, който предполага да изграждам лидерски качества. А баба ми е една от първите жени-ръководителки на голямо предприятие през 70-те години – ТПК „Марица“. По това време, в нея работеха 3500 човека с увреждания, инвалиди, чиято продукция се купуваше в чужбина. Бях много впечатлена като дете от посещенията си в кооперацията, защото виждах отношението на тези хора към баба ми и какво правеше тя за тях. Така, че всеки път когато ми е трудно да взема решение, си мисля какво би направила тя на мое място и това винаги помага.

В началото на 20 век, в България е имало изключителни хора – предприемачи, общественици и филантропи, които наистина са променили облика на държавата и живота на много хора. Например, Иван Балабанов, който изгражда фабрика в с. Бараково и цяла многонационална общност към нея с читалище, детска градина, театър, оркестър, болница, пожарна… Също така, габровските индустриалци – Пенчо Семов и други. Всеки от тях е и благотворител, изграждат болници, санаториуми, финансират образованието на хиляди деца.

Това са примери, които са вдъхновяващи и си струва да бъдат следвани.

Глобално: Махатма Ганди е духовен лидер, човекът, променил живота на цяла една нация и успял да накара останалата част от човечеството да чуе и да мисли върху основни неща като човешки права, истина, свобода, положителна нагласа към света и промяната, и личностно развитие.

Моля за примери за силни съвременни лидери от света, които следващ и/или харесваш и защо?

Според мен лидерът е човек, който е успял да внесе положителна промяна в живота на хората около себе си: създал работни места, осигурил възможности за образование и развитие на младите хора, достъп до здрвеопазване, инфраструктура и т.н. Важното е това да се случва извън политическия живот в прекия смисъл, без намеса на лобизъм и други практики. Сигурна съм, че има много такива хора по света, но не се сещам за някой конкретно.