Лидерът е човек с визия, който може да взима дръзки решения - интервю Стан

Лидерът е човек с визия, който може да взима дръзки решения – интервю Стан

Станислав Койчев, познат като Стан, е български създател на съдържание в Youtube, автор на книги, млад лидер в обществото, въздействащ на много чрез своите забавни видеа в интернет. Първият му роман „Невидим“ излиза през 2017-та година, а година по-късно издава и неговото продължение „Измамен“. През 2020-та година излиза и третият му роман от поредицата „Изгубен“, като и трите му книги печелят множество награди. В социалните мрежи и книгите си той споделя част от себе си, като така вдъхновява и останалите около него.

Какво за теб е лидерът и как можем да бъдем лидери в едно общество?

Винаги в представите ми за лидерство е изниквала една симбиоза между природен талант и способността на човек да вижда света от птичи поглед. Лидерът е човек, който има визия, в която други хора се припознават и му гласуват доверието си да ги напътства към постигането на нещо по-велико от злободневното. Аз лично съм припознавал това качество в хора, които имат ясно изразена позиция и я защитават, независимо от нагласите на околните. Винаги съм смятал за изключително важно лидерът в една група да бъде човек, който има компетенции и качества, а не просто обаятелна харизма.

Кои са най-големите предизвикателства, които стоят пред младите лидери в днешно време?

Едно от най-сериозните предизвикателства винаги е било да успееш да устоиш на трендовете. Живеем в общество, в което трендовете променят нагласите на обществото много динамично. Един млад лидер трябва да бъде адаптивен и гъвкав, но не бива да се изкушава от лъкатушене в позицията си, воден от мимолетни промени в онова, което обществото приема за модерно. Не може днес да обичаш пица, а утре, когато бургерът е на мода, да се отречеш от нея.

А кои са най-важните качества, които един млад лидер трябва да притежава?

Има една поговорка – съдбата помага на смелите. Именно смелостта приемам за едно от най-откроените качества на един лидер, независимо дали млад или по-опитен. „Водачът“ е този, който взима дръзки решения. Смелостта познава и много провали, но истинският лидер осъзнава това и не се страхува да приема предизвикателства. Не можеш да поемаш винаги по краткия и нетрънлив път и да устоиш като лидер. Уважението и доверието на хората следва да се печели, когато станат свидетели на решенията ти в сложни ситуации, там се запознават и с морала ти.

Доколко дигиталните канали и комуникация подпомагат и създават благоприятна среда за изява на новите лидери?

Благодарение на дигиталните канали един човек в днешно време може много бързо да се превърне в лидер за огромна маса от хора. Мрежата помага за това групата, в която един човек проявява своите качества на лидер, да бъде фрагментирана и неограничена от място и време. Лесно и бързо можеш да се превърнеш в лидер, но тази динамиката крие и своите предизвикателства. Интернет помага да достигнеш до много съмишленици, но и до хора, които имат различно от твоето мнение. Това ще доведе до сблъсъци, от които можеш да излезеш дори още по-голям победител, но можеш да загубиш и всичко. Огромната подкрепа идва ръка за ръка и с лавина от критика. Съвременният лидер трябва да е готов за това.

Как се променят нагласите в обществото и кой, според теб, е отговорен за това?

Много са факторите, които променят нагласите на хората – от социокултурни през политиката, та чак до медиите. Когато съществува несигурност в едно общество и липса на стабилност, много лесно могат да се появят пробойни в нагласите. В подобни ситуации хората започват да взимат позиции и решения, водени от желанието за постигане на стабилност, често обаче действията са ирационални. Липсата на силна лидерска позиция също е една от причините за настъпването на промени в нагласите.

Какво или кой те вдъхновява?

Не мога да кажа, че има конкретна личност или събитие, което ме вдъхновява. По-често това са ежедневни ситуации с главни действащи лица, които са непознати за обществото хора, срещнати на улицата. Вдъхновява ме човешкото отношение извън столицата и екрана, малките и тихи жестове на добро, пъстрият живот в плитчините на океана, хубавите филми и смехът на хората.

Какъв съвет би дал на младите поели по пътя на лидерството, които искат да бъдат активни и социално ангажирани?

Не правете всичко на всяка цена – много си личи и не е лидерско. Вярвайте в собственото си виждане за живота, търсете критика към себе си и се опитвайте да я приемате и да я използвате, за да изчистите подхода си.