Лидери за ново начало

Книга от Жюстин Томс, Марина Стефанова, Джейн Муита и Естер Гомбаш

Промените са неизбежни и стават много бързо. Сърцата ни са отворени, умовете ни пламтят – търсим нови стимули на вдъхновение, за да преосмислим мястото си и това, за което живеем. Търсим лидери, които да ни направляват през несигурността на този сложен и променлив свят, и които да се ориентират в новата реалност.

Организацията на обединените нации нарича идващите десет години „Декада на действието – 2020-2030“ и призовава хората активно да се включат в общо движение, което да отстоява необходимите промени, за да успеем да постигнем най-доброто, за което можем да се надяваме – устойчиво и хармонично развитие на хората, планетата и общото ни благосъстояние.

Тази книга е нашият принос към това движение. Събрали сме елементи от политическите, икономическите, обществените и универсалните процеси на трансформация, които сглобяват мозайката на едно по-здраво, регенириращо се и солидарно общество. Разясняваме някои от последните теории на лидерството и детайлно разглеждаме характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества.

За лидерството

„Една от критиките, която са ми отправяли отново и отново през годините е, че не съм достатъчно агресивна или пробивна, или че може би някак си, понеже проявявам съчувствие, съм слаба. Абсолютно отхвърлям това. Не желая да повярвам, че човек не може да бъде едновременно състрадателен и силен.“

Джасинда Арден

„Не вървете пасивно натам, накъдето ви отведе пътят. Вместо това идете някъде, където няма пътека, и оставете следа.“

Ралф Уолдо Емерсън