Лидери за ново начало

Книга от Жюстин Томс, Марина Стефанова, Джейн Муита и Естер Гомбаш

Промените са неизбежни и стават много бързо. Сърцата ни са отворени, умовете ни пламтят – търсим нови стимули на вдъхновение, за да преосмислим мястото си и това, за което живеем. Търсим лидери, които да ни направляват през несигурността на този сложен и променлив свят, и които да се ориентират в новата реалност.

Организацията на обединените нации нарича идващите десет години „Декада на действието – 2020-2030“ и призовава хората активно да се включат в общо движение, което да отстоява необходимите промени, за да успеем да постигнем най-доброто, за което можем да се надяваме – устойчиво и хармонично развитие на хората, планетата и общото ни благосъстояние.

Тази книга е нашият принос към това движение. Събрали сме елементи от политическите, икономическите, обществените и универсалните процеси на трансформация, които сглобяват мозайката на едно по-здраво, регенириращо се и солидарно общество. Разясняваме някои от последните теории на лидерството и детайлно разглеждаме характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества.

За лидерството

„Чувствата са нашите най-автентични пътища към знанието. Те са хаотични, понякога болезнени, понякога противоречиви, но извират дълбоко от самите нас. А ние трябва да вникнем в тези чувства – оттам тръгва всяка нова визия.“

Одри Лорд

„По-добре да управляваш от задните редици и да поставиш другите на предна позиция, особено когато нещата вървят добре и победата ни радва. Застани отпред, когато стане опасно. Тогава хората ще оценят твоето ръководство.“

Нелсън Мандела южноафрикански политически водач