Лидерът е човек, който винаги се води от принципи, които не би нарушил - интервю Чефо

Лидерът е човек, който винаги се води от принципи, които не би нарушил – интервю Чефо

Стефан Попов Чефо познаваме като български създател на съдържание в YouTube. Споделящ страстта си, установил се като млад лидер в обществото, заради стремежа си да не прикрива личното си мнение, да отстоява позиция и да изказва впечатленията си по актуални теми. Във видеата си често приканва хората да бъдат активни и дейни, той е смел и безкомпромисен, оставя частица от себе си във всичко, което създава и така мотивира и вдъхновява своите последователи.

Какво за теб е лидерът и как да бъдем лидери в едно общество?

Лидерът е човек, който се води винаги от принципи, които не би нарушил. Уважително, изключително културно, но неотстъпчиво. Добронамерено, но твърдо. Обратното на лидерското поведение е поведението тип “БЕТА”… споменавайки и мъжките архетипи. Не всички могат да са лидери. Не е нужно. Но трябва да се стремим към качествата, които един лидер притежава.

Кои са най-големите предизвикателства, които стоят пред лидерите в днешно време?

Да лавират между хора, които се правят на лидери и хора, чиято съдба зависи от тези, които се правят на лидери. Лидерът гледа винаги най-достойното решение, което да търпи най-малко загуби. И не се страхува от непопулярността на своето решение.

Какво те накара да искаш да говориш по социални теми в своите канали?

Така съм възпитан. Това съм аз. Идва ми отвътре. Ако не го правя, чувствам, че си губя времето. Опитвал съм да не го правя. Рано или късно пак искам да кажа нещо в клип.

Какво те мотивира да водиш и създаваш?

Нуждата от промяна и нуждата от враг. В една книга се казваше, че трябва да имаме врагове в съзнанието си – това ни държи бдителни и будни. Когато създавам, винаги си представям как удрям два централни на врага си.

Какво помага на един лидер да стане по-силен?

Провала. Трябва да се проваляш отново и отново. Нужно е. От победата не учиш толкова, колкото от него.

От кого зависи повече промяната в обществото – от лидерите или от хората?

И от двете. Но и перфектните лидери да има, ако хората не искат – винаги ще си останем на този хал.

Как могат младите да си помогнат взаимно да бъдат осъзнати граждани на Европейския съюз?

В 11-ти и 12-ти клас в училище вече се преподава “Гражданско образование”. Ето една инициатива на ЕК в България, която може да доведе до качествено изменение в народопсихологията на средностатистическия българин след време. А за нас останалите – имаме интернет. Имаме целия свят на един клик разстояние. Глупаво е да не го използваме по предназначение.

Виждаш ли себе си като активен български гражданин и гражданин на Европейския съюз?

Виждам се като човек, който се стреми към нещо. А дали съм активен или не – това ще каже историята един ден.

Какъв съвет би дал на младите поели по пътя на лидерството?

Да нямат фалшиви герои. Защото е пълно с фалшиви лидери.