Стартира младежка академия за устойчиви лидери SUSTAINABILITIES

Стартира младежка академия за устойчиви лидери SUSTAINABILITIES

Фондация „Каузи“ и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организират младежка лидерска академия, което ще се проведе в периода 29-30 септември 2021 г.

Програмата е насочена към мотивирани младежи, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на устойчивото лидерство, доброволчеството и гражданското участие. Младежите ще се потопят в работата на устойчивите лидери, които успешно ни направляват през несигурността на този сложен и променлив свят, и които да се ориентират в новата реалност.

15 младежи ще имат възможност да се запознаят с актуални подходи за лидерство на най-престижните университети в света (Cambridge, Stanford и Harvard) и да разискат характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества.

Те ще  изпробват инструменти като емоционална интелигентност, интердисциплинарно мислене, дългосрочно планиране, подривни иновации, социално включване, водене чрез ценности и ще обсъдят ролята на младежите в създаването на устойчиво бъдеще. Участниците ще придобият практически умения за лидерско поведение и комуникация.

Академията се провежда с основната подкрепа на Посолството на Франция.

Програмата включва следните компоненти:


  • Предизвикателства на нашето време  – технологични, екологични, здравни и политически
  • Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и гражданското участие
  • Разпознаване и развитие на лидерски качества за устойчиво развитие
  • Комуникационни техники за устойчиви лидери

Лектори:д-р Марина Стефанова е специалист по корпоративна социална отговорност, квалифициран за работа в мултикултурна и трансгранична среда. Тя вярва в устойчивото развитие на пазарите и обществата и иска да бъде част от по-голяма кауза. Търси решения на сложни проблеми и не само би могла да представлява успешно само една от заинтересованите страни, но и да внесе цялостна позиция на баланс в диалога между различни участници при каузи с по-широка обществена значимост.

Понастоящем, Марина е главен асистент в Стопански факултет на Софийски университет, консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на УНИЦЕФ в България и председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“

д-р Жюстин Томс е дигитален номад и един от интернет пионерите в България. Университетски преподавател, сериен онлайн предприемач, автор на книги – специализира в областта на дигиталните медии и комуникации, и посвещава професионално времето си за да образова, насърчава и оказва поддръжка на хората със заложби в тези области.

Изпитва любознателност към човешките взаимодействия както извън линия, така и онлайн; интересува се как хората могат да си сътрудничат, за да изградят света, в който живеят и как да подобрим комуникативните си умения, за да сътворим едно устойчиво и светло бъдеще за всички ни.


Кой може да кандидатства? 
Всички младежи на възраст от 16 до 29 години.

Как да участвам?
Младежката академия ще се проведе присъствено.

Участието е безплатно. Участниците сами осигуряват транспорт и нощувки до и в София.

След успешно завършване участниците ще получат сертификат.

Как да кандидатствам?
Всички желаещи следва да попълнят този онлайн формуляр.

Крайният срок за кандидатстване е 24 септември 2021 г., 23:59 часа.
Местата са ограничени, а подборът се осъществява чрез  оценка на мотивацията на кандидатите.
Одобрените участници ще бъдат обявени до 27 септември 2021 г.

За повече информация:
Биляна Камбурова,
фондация „Каузи“
моб. 0876247334

office@kauzi.org