Силен лидер е онзи, който остава истинен и проявява интегритет във времето – интервю с Маргарита Доровска

Маргарита Доровска е директор на Дома на хумора и сатирата в Габрово и е от най-усмихнатите и действени хора в областта на изкуството, внася модерни решения и показва, че когато човек е отдаден на работата си и мисли в мащаб намира партньори, възможности, решения. Истински и вдъхновяващ лидер!

Кои са най-важните лидерски качества, според теб, конкретно за съвременния активизъм?

Способността да създаваме пространство за споделена визия, да оставаме достатъчно отворени за идеите на хората, с които работим. Истинската екипна работа прави всеки работен процес много по-вълнуващ и ангажиращ. Важно е да заделяме време и пространство за експеримент, за пробване на нови модели, иначе потъваме в рутина. Предизвикателство, разбира се, е и да преценим кога е време да прекратим пробите и грешките и да сложим ред в креативния хаос. Има време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни.
Последните месеци с тази ковид пандемия си давам сметка, че е нужно да сме много гъвкави, да наблюдаваме внимателно средата и да си даваме сметка какво е актуалното и значимото в момента, какви са потребностите на обществото или на кръга хора, за които работим. Има обстоятелства, които не зависят от нас и въпросът е с ресурсите, с които разполагаме как можем да въздействаме на ситуацията по най-добрия начин. В най-критичните моменти за мен беше много полезно да чета, слушам и разговарям с водещи имена в областта, в която работя – съвременна култура и музейна дейност.

Кои са най-важните и работещи комуникационни канали за лидерите днес?

Всеки комуникационен канал има своето място и роля – дали говорим за електронни медии, за социални мрежи или за живи събития. Онлайн комуникациите се развиват толкова бързо, големите платформи постоянно променят правилата и е важно да следим какво се случва, за да владеем инструментите, с които се налага да работим. В Музея се стараем да работим със специалисти в областта на комуникацията и да делегираме, но винаги има някакъв минимум от знания и умения, които трябва да поддържаш и сам.

Ситуацията е много динамична, някакви неща стават модерни, други остаряват, но това, което винаги ще важи е делата да стоят зад думите ни, както се казва да си си заложил кожата в това, което правиш. Само тогава комуникацията ще е истинна и работеща.

Кои средства използват съвременните лидери, за да променят стереотипи, нагласи в обществото?

Аз мога да говоря само за онова, което познавам – начините за продуциране и представяне на съвременно изкуство и култура. Да направиш изложба, да я разкажеш в няколко минути в телевизионно предаване, да подготвиш каталог, да напишеш вълнуващо и интересно прес съобщение, да разходиш група хора в изложбената зала и да ги въвлечеш в онова, което виждат – това е моят инструментариум. Изкуството е една от областите, които винаги най-успешно и първи са се противопоставяли на стереотипите и статуквото. Изкуството е ранна предупредителна система и то трябва да достига до по-големи групи от обществото, да се демократизира, а не да проповядва на оглашените.

Възпитава ли се лидерството? Основните двигатели за теб самата в този процес?

Има немалко колеги, които ме вдъхновяват с това, което правят. Следя внимателно както програмирането в институциите, които управляват, така и моделите им на работа. Опитвам се да съм критична и да не си създавам кумири, разбира се.

С времето един лидер става ли по-силен и ако да – какво му помага за това?

Силен лидер е не онзи, чиито редици постоянно се умножават – това е суета, а онзи, който остава истинен и проявява интегритет във времето. Има по-добри и по-лоши времена, един път си горе, друг път си долу. Важно е количеството компромиси, които правиш да не обезсмислят същината на това, с което си се заел. Аз съм мнителен човек и ако някой винаги е на върха, съм склонна да допусна, че вероятно зад тях просто стои отлична рекламна машина.