Пазете блясъка в очите си и импулса в душата си - интервю с Цилия Стоянова

Пазете блясъка в очите си и импулса в душата си – интервю с Цилия Стоянова

Цилия Стоянова е Директор на Училище за професионално и продължаващо обучение в НБУ. Има богат професионален опит и е вдъхновяващ лидер и иноватор – човек за пример.

Кои са най-важните лидерски качества, според теб?

Успешният лидер има следните качества и умения, според мен:

  • Водач по характер и усет, с последователи;
  • Не се страхува да опитва и да се проваля (няма успешен лидер без провали) – и пак да се изправя и да продължава;
  • Иновативен и правещ промени, когато са нужни (промяната е най-постоянното нещо във Вселената 🙂 );
  • Умеещ да слуша и да общува позитивно, с уважение към всеки човек и член на екипа му;
  • Оптимист и целеустремен, с визия за бъдещето;
  • Развиващ и подкрепящ хората и екипите си, съзирайки най-добрите качества у тях;
  • Създаващ чувство на сигурност у подчинените си и изграждащ доверие;
  • Непрекъснато развиващ и подобряващ Себе си, използвайки най-добрите си качества.

В зависимост от различните сектори на бизнеса, индустриите или други сфери в живота, тези качества могат да бъдат допълвани със специфични, но според мен това са най-съществените характеристики за всеки лидер.

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според теб и/или пред теб самия като лидер в твоята област?

Гъвкавост и умение за промяна в днешната толкова динамична и бързо променяща се среда. Приемане и адаптивност към новите условия. Вземане на непопулярни решения и по-големи отговорности най-вече по отношение на управлението на промяната и хората. Непрекъснато експериментиране и смели крачки напред. Грижа за Себе си 🙂

С времето един лидер става ли по-силен и ако да – какво му помага за това?

Обичайно Да. 🙂

Помага му опитът и различните предизвикателства, през които преминава; натрупаната мъдрост и по отношение на личностното му себеразвитие; споделянето на добри практики; положително и подкрепящо отношение към другите, което е също фундаментално за лидерската роля.

Съвет, който би дала на младите хора, поели по пътя на лидерството?

Не се страхувайте! Следвайте сърцето си, имайте си доверие и се учете в нелекия, но пък толкова интересен и отличаващ се път на Лидерите! Пазете блясъка в очите си и импулса в душата си. 🙂