Най-важното лидерско качество е способността за емпатия - интервю Емил Джасим

Най-важното лидерско качество е способността за емпатия – интервю Емил Джасим

Опиши себе си с няколко думи!

Казвам се Емил Джасим и съм баща на момиче, историк и учител по история.

В този ред.

Това без съмнение ме описва напълно достатъчно.

Кои са най-важните лидерски качества според теб?

Особено важното лидерско качество е човек да знае и да може да свърши всяка работа на всяко ниво и с това да подкрепя екипа си. Лидерът е човек, който не просто казва “Натам!”, а застава редом до своите и казва “След мен!”. И все пак най-важното лидерско качество ми се струва способността за емпатия, да разбере човек под каква ютия гори другият. Тъкмо това позволява на лидера да извади най-доброто от всеки от членовете на своя екип и да бъде свършена възможно най-добре работата, която трябва да се свърши. Защото именно свършената работа във всеки смисъл в крайна сметка е целта, но не бива да е на цената на човешкото здраве или живот.

Това важи както на чисто работно ниво, така и при управлението на държава, а и в международните отношения.

Какво те мотивира да водиш и да създаваш?

Сякаш именно съмнението, че правя достатъчното, винаги ме е водело. Винаги оставам с мисълта, че нещата може да се случат по-добре, да станат по-хубаво, да имат повече добавена стойност. От заниманията ми с историята и културата на Древна Елада съм останал с убеждението, че стремежът на човека би следвало да бъде това, което древните наричат kalokagathia – едновременно човек да бъде и добър, и красив, някаква своеобразна красиводоброта или доброкрасота. Този стремеж към съвършенство сякаш е останал здраво в светогледните ми позиции и ме води в живота.

Но със сигурност се изморявам от много неща и смятам, че е честно да си признаем, че всеки се изморява. Силата е да се превъзмогне тази умора и да се продължи напред.

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес според теб?

Основните предизвикателства пред всеки лидер, без значение на какво ниво е, за мен са:

1. Балансът между трудните решения и свършена работа от една страна, и запазване на емпатията към всеки член на екипа от друга

2. Как да се запази екипът сплотен и мотивиран възможно най-дълго време.

В глобален план виждам една продължила твърде дълго криза на лидерството в свободния свят, която даде възможност на злото да набере самочувствие. Светът се превърна в мрежова конструкция на всички нива и в известна степен се девертикализира.

Но не смятам, че това отменя необходимостта от лидерство. Винаги има нужда от хора, притежаващи силата аргументирано да показват посоката.

Сега живеем във време – все още насред пандемия и вече при голяма война с много последици -, в което лидерството в света има възможност да се прояви в пълна степен, а и имаме нужда от това и като общество, и като основана на споделени ценности общност от държави.

Теб какви хора те вдъхновяват и имаш за модел?

Вдъхновяват ме хората, които са способни да не губят човещината си и в най-тежките моменти. Човеколюбието е първата жертва в трудни ситуации дори в най-редовен работен режим, камо ли по време на големи обществени кризи или война.

Най-големите герои в историята не са например генералите, победили Хитлер, а спасителите като Шиндлер и Димитър Пешев, които са го надскочили с човеколюбието си.

Как гледаш на тези, които не зачитат равенствата и равните права?

Когато казвам, че съм толерантен, съм такъв към абсолютно всички. Всеки прави собствени морални избори. Голямото постижение на демокрацията е, че по идея всеки човек би следвало да е равен пред закона, независимо от социален или икономически статус, етническа, религиозна или политическа принадлежност, сексуална ориентация, възраст или друг признак, плод на наследство или убеждения. Би следвало да съдим хората само и единствено по техните дела.

За всичко останало конституцията съвсем неслучайно ни гарантира свобода на съвестта. Всеки преди да заспи остава срещу собствената си съвест. Там никой няма право да рови и да пипа с мазните си пръсти. Затова не съдя никого за начина, по който мисли.

В същото време речта на омраза е на практика акт на омраза. Защото няма насилие, основано на омраза, което да е извършено в тишина.

Съвет, който би дал на младите хора, поели по пътя на лидерството?

Единственият съвет, който искам и мога да дам на младите по която и да било тема, е да не слушат съвети, които не са потърсили.


Снимка: Красена Ангелова