Най-важните лидерски качества днес са увереността, отговорността и емпатията - интервю Олга Манолова

Най-важните лидерски качества днес са увереността, отговорността и емпатията – интервю Олга Манолова

Кои са най-важните лидерски качества, според Вас днес?

Вярвам, а и работата ми го доказва всеки ден, че най-важните лидерски качества днес са увереността, отговорността и емпатията. Добрият лидер трябва да бъде за пример, трябва да е отговорен, но и да вярва в себе си и екипа си, да разчита на този екип и да бъде близо до хората си, да е съпричастен с техните успехи и тревоги.

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според Вас и/или пред Вас самия като лидер във Вашата област?

Едно от основните предизвикателства пред лидерството днес е да намериш правилните хора, с които да работиш и на които да служиш за пример. Светът се промени, хората се промениха, ценностите – също. Изключително трудно се намират добри, морални и съвестни хора, които си заслужават всяка минута от времето ти и в които вярваш и искаш да водиш напред.

С времето един лидер става ли по-силен и ако да – какво му помага за това?

Лидерството е едно качество, което не всеки притежава и не всеки придобива през живота си. Определено вярвам, че лидерството се изгражда и надгражда всеки ден. Колкото и да си добър, няма как да го знаеш преди да започнеш да го прилагаш. В тази връзка това, което прави един лидер все по-силен, е времето – опита, който натрупваш през годините е безценен, защото той не се научава, той се изживява.

Доколко е важно лидерството в образованието и в какви конкретни проявления Вие във ВУСИ работите в тази посока?

Без ясно откроени лидери частното висше образование у нас нямаше да съществува. Това са на първо място хората, които се осмеляват да създадат образователна институция, бидейки наясно с всички рискове и трудности, които това крие. Ръководството на ВУСИ от години има ясно изразени лидерски умения, най-вече в лицето на президента на висшето училище. Но това, което ни отличава, е, че ние търсим лидерски умения и у хората, които работят при нас, защото вярваме, че това е пътят към успеха, особено във висшето образование.

Съвет, който бихте дали на младите хора, поели по пътя на лидерството?

Да не се отказват и винаги да следват пътя, който са избрали. Понякога ще им е трудно, понякога ще е по-сложно от очакваното, но никога не трябва да се отказват, за да успеят.