Изграждането на лидерски качества минава през себепознанието - интервю Атанас Атанасов

Изграждането на лидерски качества минава през себепознанието – интервю Атанас Атанасов

Представяме Ви Атанас Павлов Атанасов  – доктор по педагогическа и възрастова психология, сертифициран системен, семеен и брачен консултант. Вече повече от 15 години той са занимава с психологическо консултиране на деца, двойки и семейства, като също така води тренинги и семинари за педагогически специалисти, психолози, социални работници и родители.

Работи като учител, психолог и обществен възпитател.

Интересува се от интеракцията родител – дете и е автор на научни публикации в областта.  Споделя, че мечтае за един по-добър свят, изпълнен със сътрудничество, толерантност и любов.

Кои са най-важните лидерски качества, според теб?

Според мен най-важните лидерски качества са адаптивността, емоционалната интелигентност , креативността, толерантността и смелостта. Един лидер е добре да бъде адаптивен, за да се справя с различни трудни ситуации. Емоционалната интелигентност е от огромно значение. Лидерът е лидер, само тогава, когато умее да разпознава своите емоции и тези на околните. Креативността е изключително важна, а толерантността и приемането на другия,  са огромна стъпка към лидерството. Да заявяваш идеите си и да ги реализираш, а в същото време да уважиш мнението на околните, изисква смелост. Убеден съм, че пътят към изграждане на лидерски качества минава през себепознанието.

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според теб и/или пред теб самия като лидер в твоята област?

В днешните бурни времена, когато всичко е изключително динамично, ще се родят новите лидери. Истински предизвикателства пред тях ще бъдат уменията им да се адаптират и справят с различни трудни ситуации, подходите и начините им за обединение на хора от различни религии, раса, пол, ценности  и т.н.

За да си лидер днес трябва да „гориш“, за да можеш  да „палиш“. 

Само, когато „горя“, мога да вдъхновя!

Възможно ли е, нужно ли е лидерството в образованието?

Не само е възможно, но е нужно лидерство в образованието. Съвременният свят изисква от учителя да бъде лидер. Всички знаем, че образователната ни система се нуждае от промени, без участието на учителите тези промени са невъзможни. Учителите трябва да чувстват и усещат, че могат да бъдат част от промяната, която биха искали да видят. Учениците, които придобиват знания и умения, се нуждаят от модели за подражание, авторитети, учители водачи, за да развият своя пълен личностен потенциал.

Съвет, който би дал на младите хора, поели по пътя на лидерството?

В работата си се уча да не давам съвети, а да представя друга гледна точка и да внеса различие, което да доведе до изграждането на нова, по-добра действителност.

Вярвам, че младите хора, поели по пътя на лидерството е необходимо да ревизират личността си.

Можем да го направим заедно.