Новите лидери трябва да се сдобият със способността да навигират предизвикателствата – интервю д-р Джейн Муита

Новите лидери трябва да се сдобият със способността да навигират предизвикателствата – интервю д-р Джейн Муита

Какво Ви мотивира да станете част от екипа на Лидери за ново начало?

Кризата с COVID-19 ми даде шанс да разсъждавам както върху това, което е необходимо, за да направя един по-добър свят, така и върху моя собствен принос за по-добър свят. Осъзнах, че когато светът е изправен пред дилема, ще има такива, които търсят решения само за себе си, но има и такива хора, които ще го направят за другите около тях и за света като цяло. Този вид хора не се рекламират и в много случаи може да не присъстват като лидери в съзнанието на мнозинството и общественото мнение. Приносът им обаче, води до положителна промяна за милиони хора. Така че, когато Марина и Жюстин ми разказаха за намерението си да напишат тази книга, бях развълнувана, защото това щеше да ми даде време да проуча и разбера характеристиките на това лидерство и да го споделя с други и да се надявам да създам движещата сила, за да се съсредоточим върху устойчивото лидерство в различните области.

Каква беше Вашата роля при написването на книгата?

Хареса ми да проучвам и обсъждам с основните писатели Марина Стефанова и Жюстин Томс, както и да преглеждам красивите скици на лидерите, създадени от художника Естер Гомбас. Прозренията ми за лидерство без граници са отразени в книгата и съм горда, че опитът ми като международен работник по развитието беше полезен при това творение. Най-важното е, че участвах в създаването на книга с колеги, които не само се интересуват от писане, но и допринасят и информират света, и особено младите хора, че устойчивото лидерство е не само добър начин за водене, но и най-добрият начин за водене, и че има примери по света на хора, които го демонстрират.

Новите лидери трябва да се сдобият със способността да навигират предизвикателствата – интервю д-р Джейн Муита 1

Новото лидерство. Кои са качествата, които хората трябва да развият още, върху които да поработят повече?

Светът е изправен пред и ще продължи да се сблъсква с много предизвикателства, поради което новите лидери трябва да  се сдобият със способността да навигират предизвикателствата, да разберат как да превърнат тези предизвикателства в големи възможности! За да постигнат това, те трябва да могат да водят промяната, да са съпричастни и смирени, да имат способността да намират решения на проблемите, които включват, ангажират и отговарят на хората. В своето лидерство те трябва да си задават въпроса: „Кой е останал по-назад и как мога да ги върна в играта?”.

Как се издигат нови лидери и как бихме могли да подкрепим и развием нови лидери сред младото поколение?

Чрез тази книга ние изследваме и демистифицираме характеристиките на устойчивите лидери, като същевременно е важно да се ангажираме с млади хора, лидери в различни области, академични среди и отделни хора, за да изслушаме техните възгледи и опит, които биха оформили следващите ни стъпки. Но е важно, от най-ранна възраст, да даваме за пример някои от качествата на нашите деца и младежите и така да инвестираме в развитието на бъдещи лидери, дори и докато развиваме съществуващите такива.

Вашето съобщение до хора, които искат да се променят, но не знаят как да направят първата стъпка?

Вярвам, че първата стъпка е човек да рефлектира върху себе си и качествата си, за да разбере какъв е стила му на лидерство и какъв вид лидер иска да бъде. Тази книга ви дава някои от характеристиките.  В света не липсват предизвикателства – затова човек може да избере сфера, в която да бъде лидер, като ръководи промяната и съвместно с другите взима решения. Разбира се, има курсове за устойчиво лидерство и също така модели за подражание, които могат да бъдат ментори на тези, които искат да се променят.