Най-важните лидерски качества днес са ерудираността и морала - интервю проф. д.п.н Георги Манолов

Най-важните лидерски качества днес са ерудираността и морала – интервю проф. д.п.н Георги Манолов

Представяме Ви президента на ВУСИ проф. д.п.н.  Георги Манолов.

Кои са най-важните лидерски качества, според Вас днес?

Най-важните лидерски качества днес са ерудираността и морала. За мен добрият лидер трябва да притежава тези две качества, за да може да се нарече такъв. Не е редно неморални или необразовани хора да бъдат лидери и да посочват пътя на останалите.

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според Вас и/или пред Вас самия като лидер във Вашата област?

След толкова години работа, бих казал, че не се изправям пред сериозни трудности в качеството си на лидер, но определено смятам, че в днешно време моралът е най-голямото предизвикателство. Да успееш да се опазиш „чист“ и да бъдеш добър лидер понякога може да се окаже много трудно, особено за по-младите хора, които още не са водили много битки в живота си.

С времето един лидер става ли по-силен и ако да – какво му помага за това?

Определено, ако имаш лидерски качества, с времето ставаш по-силен лидер, най-вече заради опита, който натрупваш и трудностите, които срещаш по пътя си. Добрият лидер се изгражда като такъв времето и се доказва ежедневно. Помагат годините, хората, които срещаш и с които работиш.

Доколко е важно лидерството в образованието и в какви конкретни проявления Вие във ВУСИ работите в тази посока?

В образованието, особено в частното, лидерството е едно от основните качества, наред с много други, за да успееш да създадеш и изградиш една институция от нулата и да я задържиш на високо равнище. Във ВУСИ сме изградили много добре работеща система за делегиране на отговорности така, че всеки да върши своята работа максимално бързо и ясно, за да даваме винаги най-доброто на своите студенти. В голяма степен при нас лидерството се изразява и в доверие – аз вярвам в своя екип и знам, че той е изграден от професионалисти, които ще направят най-доброто за институцията, в която работят.

Съвет, който бихте дали на младите хора, поели по пътя на лидерството?

Младите хора бих посъветвал най-вече да учат много и да мечтаят смело. Добрият лидер е човек, на когото хората могат да се доверят да ги поведе, той трябва да е образован и знаещ. Но трябва и да мечтае, да не поставя граници пред себе си и да се стреми постоянно към нещо повече.