Най -добрите лидери са тези, които вдъхновяват, мотивират и дават сила на екипа си - интервю Доника Ходжа

Най -добрите лидери са тези, които вдъхновяват, мотивират и дават сила на екипа си – интервю Доника Ходжа

Бихте ли се представили накратко?

Аз съм Доника Ходжа, майка на Азия и посланик на Република Албания в Република България и Република Молдова. Представлявам страната си в България и се опитвам да направя всичко възможно за насърчаване на отношенията между хората и укрепване на традиционно приятелските отношения между Албания и България и Молдова.

Какво Ви мотивира да представяте страната си в чужбина и какво послание искате да разпространите чрез работата си тук, в България?

Да бъдеш дипломат и да представляваш собствената си страна не е просто професия. Трябва да обичаш страната си такава, каквато е била през различните периоди от нейната история и да изпълняваш своя дълг, като знаеш какво най-добре отговаря на интересите на страната. След това да се стремиш да постигнеш резултат, който максимално отговаря на тези изисквания. За това трябва да се инвестира време, енергия и усилия в личното професионално развитие на човек.

България и Албания споделят едни и същи демократични ценности и същата визия като стратегия, за засилването на отношенията в рамките на Европейския съюз и НАТО. От установяването на дипломатически отношения през 1922 г., двете страни винаги са се придържали към принципите на искреност, приятелство, равенство, взаимно доверие и печелившо сътрудничество. Исторически добрите отношения между нашите народи служат и като мост за основаване и задълбочаване на двустранните отношения, които се развиват плавно с плодотворно сътрудничество в различни области. В края на 19-ти и началото на 20-ти век София е служила като „дом“ за албанските патриоти и тук е протичала много богата дейност на албанската национална кауза.

Заедно с колегите си в посолството, аз се ангажирам да задълбоча прагматичното сътрудничество между двете страни, да насърчавам културата и обмена между хората и да изведа сътрудничеството между България и Албания до нови върхове.

Чрез нашите дейности искаме да събудим ентусиазма на хората да пътуват до нашата страна, да се срещнат с Адриатическо и Йонийско море и да открият или преоткрият разнообразието от пейзажи, кухнята и традициите на Албания, общите черти с България и великолепния регион на Балканите.

Най -добрите лидери са тези, които вдъхновяват, мотивират и дават сила на екипа си - интервю Доника Ходжа 1
Новото лидерство. Кои са качествата, които хората трябва да развият още, върху които да поработят повече?

Най-важните качества на добрия лидер винаги са били стратегическото и критично мислене, иновациите и действията. С напредването на 2021 г., след като бяхме изправени пред най-голямото предизвикателство на века, пандемията COVID, вярвам, че най-добрите лидери продължават да бъдат тези, които вдъхновяват, мотивират и дават сила на екипа си. Бих искала да цитирам Стив Джобс: „Мениджмънтът е за убеждаване на хората да правят неща, които не искат да правят, докато лидерството е за вдъхновяване на хората да правят неща, които никога не са мислили, че могат”.

Човек, за да бъде ефективен лидер, трябва също така да бъде и добър слушател и комуникатор. Сред уменията, които трябва да подобрим, са прозрачността и добрата комуникация, за да гарантираме, че всеки има правилната информация, независимо къде работи и също така и мотивацията да бъде част от заобикалящото го. Добрият лидер трябва да бъде и издръжлив, за да може да се справя с предизвикателствата. Истинската мотивация се появява само чрез преодоляване на трудностите.

Как се издигат нови лидери и как бихме могли да подкрепим и развием нови лидери сред младото поколение?

Повечето от лидерите през историята са произлезли от нуждите на ситуацията, произтичащи от динамиката и процесите, които се разгръщат в група от индивиди, докато се стремят да постигнат колективна цел. Тъй като различните ситуации изискват различни комбинации от знания, умения и способности, групата се обръща към члена, който проявява най-вече желание, самочувствие, познаване на ситуацията, честност и почтеност. Не е трудно да се забележат, тъй като те са значително влиятелни и успяват да осигурят посока, като в същото време се водят от идея приета от цялата група.

Талантливите нови лидери сред младото поколение се нуждаят от предизвикателни задачи, с които да покоряват нови върхове. Трябва да вярваме в тях, да насърчаваме и подкрепяме техните стремежи. Трябва да създаваме повече лидери, а не повече последователи, което е от основата на дългосрочния успех. За да направим това, ние трябва да подкрепим инициативите за развитие на лидерството сред най-младото поколение, като им дадем възможност да вземат решения, които подкрепят целите и визията на общността.

Трябва да създаваме условия младите ни хора да не бягат от родните си страни, а да развиват своите таланти. Това би дало дългосрочни конкурентни предимства на нашите страни, особено като се има предвид сегашното ни положение на „изтичане на мозъци”. Лидери съществуват на всички нива. Трябва да идентифицираме тези, които могат да се намесят и да изпълнят жизнено важни роли, когато е необходимо. Това трябва да е нашата мисия. Както казах по-горе, ние трябва да носим отговорност за развитието на други лидери.

Вашето съобщение до хора, които искат да се променят, но не знаят как да направят първата стъпка?

Много от нас случайно просто изпитваме нуждата от промяна, но не знаем откъде да започнем. Първият ми съвет е да започнете, като признаете и приемете къде сте в момента. Разбира се, това не е лесно да се направи, но това е начинът да започнете съзнателен процес на устойчива промяна. След това трябва просто да поставите единия крак пред другия и преди да сте го осъзнали вече сте променили своя живот и този на хората около Вас. Тъй като промяната се изгражда стъпка по стъпка, лидерството се печели ден след ден.