Лидерството е съвкупност от морални и нравствени ценности - интервю Цвета Асенова

Лидерството е съвкупност от морални и нравствени ценности – интервю Цвета Асенова

Кои са най-важните лидерски качества, според теб?

Лидерството не е качество, с което някой се ражда, това е съвкупност от морални и нравствени ценности, придобити по време на цялостното ни съществуване. Ефективните лидери имат способността да комуникират, да мотивират екипа си, да застават зад своите действия и думи. 

Разкажи ни с какво се занимаваш – твоите различни и смели инициативи.

Старая се да оползотворявам свободното си време по всякакви начини. Обожавам да чета книги и автобиографии, това не само обогатява моята култура и развива моето въображение, но и наистина ме мотивира да продължавам с моето личностно развитие. Други мои хобита са танците и рисуването, като тази година спечелих стипендия и в момента работя за получване на сертификат от курсовете по мода на Teen Vogue и Parsons. Участвам в проекти на „Еразъм +“ и разработвам кампания за хранителните разстройства, с която да се помогне на други млади хора, срадащи от тези емоционални и физически заболявания. 

Какво мотивира теб самата и младите хора като цяло за работа и за промяна в света?

В днешно време младите хора имат високи очаквания не само към себе си, но и към тяхното бъдеще, и може би точно в това се крие отговора на въпроса защо младежите са толкова мотивирани. Всеки иска да живее един пълноценен живот. За някои това изглежда по един начин, за други по друг, но тези различия между нашите цели, мечти и интереси са причината за развитието и промяната в света. 

Как и откъде учиш и накъде си пожелаваш да се развиваш?

Училището ни дава богата представа за различните науки и наистина обогатява нашата обща култура. Полага основите на следващите лекари, учени и програмисти, но липсва подготовка за хора заинтересовани в други професии. Бих искала да се развивам в бизнес сферата, да бъда лидер на екип с помощта, на който да разработя своя компания. За мотивация чета много автобиографии на личности, които са модели за подражание на хората по целия свят, а в другото време чета книги относно финансите, инвестициите и лидерството, тъй като училището на такъв етап не ни подготвя и информира по темата.

Пожеланието ти към хората от Враца и от България за бъдещето?

Нещото, което бих искала да кажа на хората от Враца и от България би било, че въпреки че живеем в малка държава, не чак толкова икономически развита, ние всички имаме потенциала да бъдем част от промяната не само тук, но и по света. Щом човек има ясни мечти, цели и планове към бъдещето може да постигне всичко, въпреки обезкуражаването, зависта и мнението на другите.