Лидерът трябва да насърчава другите да мислят заедно, за да постигнат желаните цели - интервю Йоана Колева

Лидерът трябва да насърчава другите да мислят заедно, за да постигнат желаните цели – интервю Йоана Колева

Йоана Колева е маркетинг експерт с над 10 години професионален опит. От 2016 година активно работи в неправителствения сектор в България, като подпомага каузи свързани с хора с увреждания или както тя ги нарича – хора с различни възможности, защото наистина вярва в потенциала им и в това, че те трябва да бъдат включени активно в обществото.

Завършва бакалавър “Маркетинг”, магистър “Рекламен мениджмънт” и Специализация “Връзки с обществеността” към Нов Български Университет.

От 2017-та година Йоана Колева е председател на фондация „Сошъл Фючър” и съосновател на първия проект на Фондацията (заедно с Ива Цолова, съосновател на Jamba) – “Jamba” – обучение и специализирана подкрепа при включване в пазара на труда за хора с различни възможности. Организатор на “Run2Gether България” и на “Агент на промяната” –  още два от проектите на Фондация “Сошъл Фючър”.

Йоана е съосновател на социалната агенция –  Lemur Social Creative Studio, заедно с Ива Цолова. През октомври 2017 г., участва в 10-то юбилейно издание на Clinton Global Initiative (CGI U 2017) на Clinton Foundation в Бостън заедно с Ива Цолова – съосновател.

Йоана Колева е един от българските говорителите на Глобалния форум на жените-лидери 2018, който беше част от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

През 2018-та година, Фондация “Сошъл Фючър”, стават съосновател нa “Многообразието работи” – съвместна инициатива на 5 неправителствени организации.

Йоана и другият съосновател на JAMBA, Ива Цолова са отличени с Президентската Награда „Джон Атанасов“ 2018 за проекта JAMBA в категория “Висок обществен принос”. JAMBA печели 1-во място в категория „Обществена дейност“ и 2-ро място в категория „Най-добър стартиращ бизнес“ на Forbes Business Awards 2018.

През 2020 Йоана Колева е избрана за един от ТОП 10 на „Най-изявените млади личности на България“ за 2020.

Кои са най-важните лидерски качества, според теб?

Някои хора се раждат лидери, аз не съм от тях, никога не е било моя цел, но щом в момента пиша тези редове означава, че това, което сме постигнали с екипа на JAMBA, има смисъл.

Не бях се замисляла преди за качествата, които трябва да притежава един лидер – оказаха се много. Ще споделя тези, които лично за мен са най-силните:

Комуникативност и екипност

Смятам, че лидерът трябва да насърчава другите да мислят заедно, за да постигнат желаните цели. В нашия малък екип всеки се вслушва в другия, има моменти, в които поддържаме различно мнение, но комуникирайки достигаме до най-доброто решение на проблемите. Важно е да се насърчава откритата комуникация, защото само ако се познаваме добре помежду си, ще можем да разберем как да обясним визията си по начин, който наистина ще се свърже с всеки човек в екипа.

Вдъхновение и страст

На второ място, лидерът трябва да се научи да вдъхновява хората и да ги кара да се вълнуват от работата в организацията. Успехът изисква страст, а без да е запалена искрата, няма да я има нужната мотивация.

Нюх и подкрепа

Лидерът трябва да има способността да насочва талантите на другите за постигане на общата цел. Важно е да се отбелязват силните страни на всеки служител и да бъдат наставлявани независимо. Лично за мен най-грешното нещо е да се атакуват пропуските в уменията, точно обратното, трябва да се предложи подкрепа в изграждането на тези умения.

Искреност и емоционалност

Нещо, което винаги съм се страхувала да не допусна – делегирането на задачите под формата на задължения, според мен, е по-правилно да се делегират правомощия. Хората в екипа трябва да знаят, че имат определена свобода да вземат решение. За да има правомощия, обаче, в екипа трябва да е изградено доверие и близост. А именно близостта до екипа и искреността определят един ръководител като лидер. За да са наистина близки отношенията в екипа, смятам че лидерът НЕ трябва да се страхува да бъде човек, той трябва да бъде истински и да изразява емоциите си.

Щастлива съм, че в нашият малък екип сме постигнали тези близки отношения и всеки дава своя принос там, където е неговата суперсила.

Лидерът трябва да насърчава другите да мислят заедно, за да постигнат желаните цели  -интервю Йоана Колева 1
Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според теб и/или пред теб самата, като двигател на Jamba и промяна в обществото ни на нагласи, стереотипи и равен шанс за хората?

Видяхме как целият свят се промени за две седмици с настъпването на пандемията от Covid-19. Промени се организационната култура, промениха се и дейностите в организациите, съответно и ролите в екипите, ресурсите, приоритетите, светът вече не е същият.

Конкретно в JAMBA имаше моменти, в които наистина губехме енергия. Именно връщането на тази енергия беше и е най-голямото предизвикателство пред лидерството.

В този период за нашата организация настъпи леко сътресение, тъй като нямахме много дейности, които да развиваме. Всички срещи на екипа бяха само онлайн, което определено започна да ни тежи в един момент. Лишихме се от нашите си забавни събирания, които много ни зареждат и на които не се говори за работа. Всички тези неща бяха голямо предизвикателство пред JAMBA. 

От друга страна, другата водеща фигура в Jamba – Ива Цолова, се релокира в Австрия.  Това стана и причина заедно да създадем JAMBA Австрия. Въпреки че юридически не сме се разделяли, това физическо отделяне на екипа също беше предизвикателно за лидерството – аз останах в България, а тя пое лидерството в Австрия.

Днес, година и половина по-късно, вярвам че намерихме баланс и сега сме готови за ново предизвикателство – откриване на физически кариерен център с достъпност за хора с различни възможности – “JAMBA –  Хъб на възможностите”. 

Лидерът трябва да насърчава другите да мислят заедно, за да постигнат желаните цели  -интервю Йоана Колева 2
Доколко дигиталните канали и комуникация подпомагат и създават благоприятна среда за изява на новите лидери?

Определено не мога да си представя бизнеса без дигиталните канали за комуникация, особено в нашето настояще. Дигиталните комуникации ни дадоха възможност да оцелеем през последната година и половина, а ние толкова свикнахме с тях, че ги възприехме, като най-добрата платформа за изява. Като изключим дистанцията и ограничаването на емоциите, не мога да не спомена и за редица благоприятни фактори на дигиталната среда. Такива са ниската икономическа стойност, спестяване на време, падане на държавни и континентални граници, достигане до голям брой хора, запис на съдържание, осигуряване на говор към текст в някой платформи (важна достъпност за глухите хора) и др.

Новите лидери познават добре предимствата на дигиталните канали. Вероятно повечето оценяват ролята на дигиталните комуникации и благоприятната среда за изява и обмен на информация в период на пандемия.

Лидери, на които се възхищаваш и/или които те вдъхновяват в ежедневието ти?

Стив Джобс -предприемач и изобретател, знакова фигура в света на високите технологии. Когато бях студент в първи курс, гледах онлайн речта му пред студентите от университета в Станфорд, разказваше за своя път осеян с върхове и спадове, съветваше – “Не може да свържете точките, гледайки напред в бъдещето. Това може да стане само с поглед назад. Затова трябва да вярвате, че точките някак си ще се свържат в бъдещето ви. Трябва да вярвате в нещо – вътрешен глас, съдба, карма, каквото и да е. Този подход никога не ме е подвеждал и това е, което направи живота ми такъв, какъвто е.”

Тази негова реч съм я гледала десетки пъти през годините, винаги ме мотивира, винаги ми дава вяра и надежда, винаги ми напомня, че всяко голямо постижение е започнало от нещо малко, в което някой е вярвал и за което е мечтал.

Съвет, който би дала на младите хора, поели по пътя на лидерството?

Бъдете преди всичко добри хора, поставяйте се в обувките на другите, бъдете толерантни, разбирайте, вдъхновявайте, вярвайте и мечтайте!