Лидерите трябва да имат едновременно гъвкавост, изключителна решителност и отдаденост. - интервю с Емилиян Енев

Лидерите трябва да имат едновременно гъвкавост, изключителна решителност и отдаденост. – интервю с Емилиян Енев

Емилиян Енев е дигитален предприемач и съосновател на ReCheck – една от първите компании с работещи блокчейн продукти в България.Той е лектор на събития свързани с децентрализирани технологии и адвокат на блокчейн като бъдещата инфраструктура за обмяна на стойност и данни. Допринася към разработката на пилотни проекти от европейски институции, холандски и немски корпоративни партньори. Той е сред основателите на дигиталната общност в Русе и Startup Factory. Емилиян е визионер и лидер – истинско вдъхновение!

Кои са най-важните лидерски качества, според теб, конкретно за бизнес лидерите и / или по принцип?

Смирение, смелост, постоянство и баланс между краткосрочните цели и дългосрочната визия.

Кои са най-важните и работещи комуникационни канали за лидерите днес?

Личните срещи, платформите за комуникация и колаборация (Discord, Slack и др.), социалните мрежи (особено LinkedIn), имейлът, телефона и приложенията за съобщения (Telegram и WhatsApp).

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според теб и / или пред теб самия като лидер в твоята област?

Основните предизвикателства са свързани с динамиката на съвременните процеси и с необходимостта да се балансират множество задачи и проекти, които се движат успоредно и се променят често. Лидерите трябва да имат добър поглед върху операциите и да ръководят изпълнението им, но постоянно трябва да запазват фокус върху стратегията и голямата картина – какво се случва в техните индустрии, къде има разместване на пластове, къде има нови възможности и заплахи. В среда на динамика и високи рискове лидерите трябва да имат едновременно гъвкавост и изключителна решителност и отдаденост към постигането на ключови цели. Това е много трудно, защото изисква да правиш неща, които са обратни на естественото и обичайното.

Управлението на екипите е друго голямо предизвикателство. Хората искат да израстват бързо в организацията, да имат реален принос и да получат адекватна оценка и награда за своите усилия. Делегирането е много важно, но трябва да върви с бързо обучение, подкрепа и механизми за даване на навременна обратна връзка. Изграждането на фирмена култура на базата на личен пример е отговорност, а понякога и предизвикателство номер едно на съвременните мениджъри.

С времето един лидер става ли по-силен и ако да – какво му помага за това?

Опитът е изключително важен и няма преки пътища към натрупването му. Формирането на лидерски умения е свързано с преодоляване на изпитания, вземане на много решения, правене на грешки и бързо учене. Всичко това изисква време и лидерът трябва да бъде готов да води трудните разговори и да прави трудните неща. Времето и опитът помагат за изграждането на умения, но и за смирение и прагматизъм. С течение на времето лидерите разбират, че тяхната роля е да балансират крайности, които понякога са в противоречие и конфликт. Например – как да са близо до екипа си и да го подкрепят, но не толкова близо, че самите те да вършат работата на екипа. Как да има приятелска атмосфера, но да запазим продуктивността и ефективността?

Моля за примери за силни съвременни лидери от света, които следващ и / или харесваш и защо?

Харесвам Бен Хоровиц, Навал Равикант и Дейвид Гогинс. Бен – заради неговата откровеност, смелост и прекрасни откровения за управлението и изграждането на фирмена култура в книгите “Hard things about hard things” и “What you do is who you are”. Навал – заради визията му как децентрализираните технологии ще променят света. Дейвид Гогинс – защото ме вдъхновява да правя трудните неща. Те ни развиват.