Докато изпълняваш мисията си пълноценно, стигаш до статус на постоянен релакс - интервю с д-р Милен Врабевски

Докато изпълняваш мисията си пълноценно, стигаш до статус на постоянен релакс – интервю с д-р Милен Врабевски

Д-р Милен Врабевски е български бизнесмен, филантроп и меценат.

Учредител и председател на Фондация „Българска памет“. Собственик и директор на „Comac Medical“ – научноизследователска организация с предмет на дейност разработване, управление и контрол на проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност в клиничната медицина. Бизнес лидер с визия за бъдещето и размах на мисъл и действие.

Кои са най-важните лидерски качества, според теб, конкретно за бизнес лидерите и/или по принцип?

Да си способен да уловиш промените в макрорамката, докато успяваш по чисто човешки да обгрижваш хората около теб. Лидерът гледа от друга камбанария. Тя не просто е по-висока. Той си я е построил сам, без да презира неспособните да го постигнат. А макрорамката включва умението да мислиш и за тях, независимо дали те разбират, или не.

Доколко бизнесът върви със социалната отговорност и твоите проекти в полза на обществото, с които най-много се гордееш?

Неразделна част е. Това е начин на мислене и действие, водещи до духовно удовлетворение от живота. Оттам имаме пълноценно съществуване, от което не ти се иска да избягаш (дори в отпуск). Докато изпълняваш мисията си пълноценно, стигаш до статус на постоянен релакс. Бизнесът и любовта е редно да ти помагат по-адекватно да изпълняваш социалната си роля в обществото. Практически е редно да живееш и работиш за нея.

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според теб и/или пред теб самия като лидер в твоята област?

Играта с дребния и среден бизнес. Смачква ги система, която ако продължи да бъде толкова болезнено ефективна, ще ги срине.

С времето един лидер става ли по-силен и ако да – какво му помага за това?

Става по-философски настроен към резките промени в средата. Достига да състояние на просветление: държи живота в ръцете си и разбира, че форматира съдбата си. Как? Като достойно изпълнява мисията си в живота – да живее за другите хора и по този начин е в постоянна реознансна честота с Вселенските закони.

Моля за примери за силни съвременни лидери от света, които следващ и/или харесваш и защо?

Не са малко филантропите по света днес. Не съм видял аналог на точно моята дейност, обаче. По тази причина не следвам никого, но имам ясна представа в какво инвестирам и защо.

За референции:

https://bgmf.eu/

Фейсбук страница на Фондация Българска Памет