Общността има нужда от лидери, които са отворени за нови възможности - интервю Росица Джамбазова

Общността има нужда от лидери, които са отворени за нови възможности – интервю Росица Джамбазова

Представяме Ви Росица Джамбазова, изпълнителен директор на Бизнес инкубатор, Гоце Делчев.

Кои са най-важните лидерски качества, според Вас днес?

Смелост да прокарва пъртина, да проправя пътека в неизвестното, въпреки че е трудно и непредвидимо; да запалва хората да откриват таланта си, да го развиват и дават най-доброто от себе си.

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според Вас и/или пред Вас самия като лидер във Вашата област?

Визия, доверие и човечност.

С времето един лидер става ли по-силен и ако да – какво му помага за това?

Да, помага натрупаният опит, поуката от грешките, изправянето след провалите, каляването от преодолените препятствия, все по-разширяващата се подкрепа от общността.

Доколко е важно лидерството в предприемачеството на локално и национално ниво?

Много е важно. Общността има нужда от лидери, които са отворени за нови възможности, търсят предизвикателства и потенциал за развитие, действат умно и упорито, живеят с утрешния ден, отговорни са и случват положителната промяна не само за себе си и семейството си, а за хората в общността, в страната, дори в света.

Съвет, който бихте дали на младите хора, поели по пътя на лидерството?

Слушайте внимателно хората и сърцето си, грабвайте възможностите, обмисляйте и действайте.