"Лидерът се стреми да променя живота към по-добро" - интервю с Милена Драгийска

Лидерът се стреми да променя живота към по-добро – интервю с Милена Драгийска

Представяме Ви Милена Драгийска – главен изпълнителен директор на Лидл България. В днешното интервю тя сподели с нас за добрите практики за насърчаване на млади таланти, както и за ролята на лидерите на 21 век.

Имате ли практики за идентифициране и насърчаване на талантите?

Във време, в което прекарваме голяма част от деня си на работа, е изключително важно човек да намира удовлетворение в това, с което се занимава, а не да възприема работата си като досадно задължение. Тя е важна и не толкова заради това, че ти носи пари, колкото заради това, че е начин за себеутвърждаване – да се чувстваш ценен и полезен и това да ти носи смисъл. Затова, когато става дума за идентифициране и насърчаване на таланти, доброто заплащане е задължително, но далеч не единственото условие. Редица други важни фактори са от съществено значение, за да отключат дългосрочната мотивация в един талантлив служител – насърчаващата корпоративна култура, откритата и двупосочна комуникация, възможностите за развитие и професионални предизвикателства, както и сплотеният екип и силен ръководен състав.

За да говорим в конкретика – ежегодно инвестираме 6-цифрен бюджет в развитието и допълнителната квалификация на нашите служители, а всеки пети служител е получил възможност за кариерно израстване. С цялостната ни програма «Управление на таланта» развиваме качествата и потенциала на всеки служител. Това е целогодишен процес, който подпомага идентифицирането на силните страни на хората и областите с потенциал за подобрение, а ръководителите и служителите заедно планират конкретните мерки за личностното и професионално им развитие. Сред важните приоритети на програмата са изграждането на лидери на бъдещето, засилване на ангажираността и удовлетворението на служителите, както и подобряване представянето на бизнеса.

За улеснение на обучителния процес в магазините въведохме дигитална платформа за електронно обучение, благодарение на която той протича много по-ефективно и удобно. Грижим се, разбира се, и за баланса между работата и личния живот. Така например при нас служителите могат да ползват допълнителен ден отпуск за рождения си ден, а ако им се роди дете получават подарък и финансова подкрепа.

За Вас самата кои са лидерите-примери, които следвате и са Ваше вдъхновение?

Конрад Аденауер, който стои зад възраждането на една нация в труден период, както и цар Борис III заради опазването на противоречиви ценности в най-сложната международнополитическа обстановка и с ясна визия за години напред.

Каква е ролята на понятията «устойчивост» и «отговорност» в новата реалност, в която работим?

Отговорността и устойчивото развитие са в основата на нашия бизнес от самото ни стъпване на пазара през 2010 г. и модел на работа на компанията във всеки пазар, в който Lidl работи. Ние искаме да генерираме печалба по отговорен и устойчив начин, съвместим с грижата за околната среда и социалната действителност. Затова отговорността засяга всеки аспект от бизнеса ни – от начина, по който строим всичките си обекти, през производството на продуктите и суровините за тях, логистичните процеси, но разбира се и фокусът върху отговорното отношение към хората, работещи в магазините и складовите ни бази, отношенията с партньорите и приноса ни към местните общности, в които развиваме дейността си.

Кои за Вас са най-ценните лидерски качества в днешния ден?

За нас в Лидл България честността стои в центъра на отношенията и със служителите, и с клиентите, и с партньорите ни. Да си честен означава да правиш това, което казваш и да казваш това, в което вярваш, независимо на кого говориш. Естественият лидер се ръководи от желанието да постъпва правилно и да променя средата към по-добро, за което освен честност са нужни кураж, компетентност, екипна работа и умение да слушаш и разбираш. Само така се изгражда доверие – и към лидерите, и към марките. Лидерът по субстанция е този, който се стреми да променя живота към по-добро и това важи с еднаква сила както за хората, така и за компаниите. Визията на Лидл е много ясна в това отношение – с всичко, което правим – от продуктите, които предлагаме, през инициативите, които подкрепяме до отношенията ни с хората и позицията ни в обществото – ние се стремим да променяме живота ни към по-добро.