Всички ние сме героите, от които имаме нужда - интервю Благовеста Николова

Всички ние сме героите, от които имаме нужда – интервю Благовеста Николова

Благовеста Николова се е занимавала в корпоративния сектор, но това не е било пречка за нея да участва в доброволчески инициативи и да стигне до поста изпълнителен директор на фондация TimeHeroes. Фондацията събира на едно място разнообразни каузи и инициативи от цялата страна, в които всеки човек може да вземе участие без значение от неговата възраст или местоживеене.

Според Вас, необходими ли са лидерските качества в сферата на доброволчеството?

В последните години културата на доброволчеството постепенно се развива и все повече хора имат желание да подкрепят каузи с времето или уменията си. Идеята зад създаването на платфората TimeHeroes.org от една страна е да популяризира стотици, хиляди каузи в цяла България, а от друга да улесни контакта между доброволци и организатори, правейки участието в доброволчески инициативи максимално лесно. От 2011 насам, числата се променят положително и доста уверено – с помощта на платформата са се осъществили близо 2300 доброволчески мисии на 1000 организации в цялата страна, а броят на доброволците към момента наближава 85000.

Всичко това е чудесно и показва една устойчива тенденция във времето, но участията в подобни инициативи, по една или друга причина, все още остават на заден план за много хора. В този ред на мисли, доброволчеството има нужда от повече лидери, които с личния си пример да разкрият магията на доброволчеството и да запалят повече хора за каузата. Един начин това да се случи е чрез организиране на повече доброволчески акции. Много често не си даваме сметка, че всички тези страхотни инициативи за подкрепа на хора и животни в нужда, всъщност са организирани от хора като мен и Вас. Тези хора са проявили известна доза самоинициативност, поинтересували са се от проблемите около тях, проучили са от каква подкрепа има нужда, съставили са план, привлекли са съмишленици и най-важното – действали са. Всичко това е присъщо на хора с добре развити лидерски качества, както и на хора, които са успяват да извадят човешкото у себе си на преден план.

В днешно време, колко често забелязвате интерес от младите хора към доброволчески инициативи?

Може да звучи като клише, но младите хора наистина ни дават надежда, че ни чака едно по-светло бъдеще по отношение на доброволчеството, а и въобще. В последните няколко години (6 на брой) развиваме и насърчаваме една много сърдечна доброволческа мрежа в училища от цялата страна. Идеята е да помогнем на ученици от всички възрасти да създадат доброволчески клуб в училище и след това да организират сами или да участват в доброволчески инициативи. Мрежата буквално избухна миналата година, когато създадохме и състезанието “Купата на героите”, в което всички клубове могат да се състезават в правенето на добро. Към момента участват 29 клуба, 700 доброволци и получаваме почти ежедневно запитвания за присъединяване на нови клубове в училища от всички кътчета на България. Само за миналата учебна година бяха организирани 300 доброволчески акции от тези много вдъхновяващи младежи. Това само ни показва, че младите хора имат огромното желание да помагат, интересуват се какво се случва в света около тях, успяват да формират активна гражданска позиция по важни въпроси, както и да бъдат ангажирани с кауза от една по-ранна възраст.

Кои са най-важните лидерски качества, според Вас днес, нужни на учениците?

По-добри комуникационни умения, работа в екип, адаптивност, отговорност – това са и част от уменията, които доброволствайки редовно, учениците могат да развият. Самото включване в доброволчески мисии е показател, че си тръгнал по пътя на изграждането ти като отговорен млад човек и лидер на промяната. В допълнение, повече млади хора, с които сме общували соделят колко много доброволчеството им е помогнало да се изградят като личности и да “пораснат” и разширят кръгозора си. Ще си позволя да цитирам част от една статия, която казва, че “често участието ни като доброволец ни разкрива места, хора, общности, проблеми и каузи, за които не сме подозирали преди това. Това, че сте започнали работа по дейност, която е с висока добавена стойност за някого, ви кара да искате да се справите по-добре и развива умението ви да бъдете стабилни и да търсите решения, дори когато се изправяте пред големи предизвикателства.”

Вие сте директор на фондация TimeHeroes и имате опит с доброволческите каузи. Какво вдъхновява Вас самата в дейността Ви и изпитвали ли сте зареждащи чувства от страна на Героите на TimeHeroes?

Обикновено равносметката след всяка една доброволческа акция е нещото, което ме зарежда всеки ден и час. Това, което сме успели да постигнем заедно и радостта, която сме оставили у хората. От най-стандартното почистване, през засаждане на дръвчета, истории за спасени животни, до възрасти хора, които са получили хранителни и други базови продукти, деца, които са получили менторска подкрепа и приятелско рамо, незрящи хора, които са срещнали нови приятели по време на разходките в парка, хора с увреждания, които са получили своя шанс за екстремно преживяване. Всичко това благодарение на героите, които решават да отделят от времето си, за да помогнат на останалите.

Съвет, който бихте дали на младите хора, поели по пътя на доброволчеството и популяризирането му?

Да вярват, че всички ние сме героите, от които имаме нужда и имам силата да променим всичко онова, което не ни харесва. Стига да сме заедно и да си помагаме.