Любовта е движещата сила в света – интервю с д-р Росица Кръстева

Росица Кръстева е лекар с придобити специалности по вътрешни болести и онкология. Специализирала е в университетски болници в Италия, Гърция, Германия и Швейцария. Консултант е в онкологичния кабинет в Българя. Д-р Кръстева има редица участия в национални и европейски конгреси. Тя е член на Европейско дружество по медицинска онкология(ESMO), Български лекарски съюз, Българска асоциация по медицинска онкология и др. Избарана е за първи председател на Клуб „Млад онколог“. Носител е на приза „Лекар на годината“ на МБАЛ Уни Хоспитал за 2018 година.

Кои са най-важните лидерски качества, според Вас?

Най-важните лидерски качества според мен са лоялността към екипа, честността в отношенията и далновидността в работата. От всички качества обаче най-важна е любовта към това, което правим. Любовта е движещата сила в света и единствено тя ни позволява да разгърнем целия си потенциал в устрема ни към прогрес и едно по-светло бъдеще.

Какво Ви мотивира и вдъхновява да сте ръководител и лидер в областта на медицината у нас?

Мотивира ме възможността да докажем, че онкологичните диагнози са лечими заболявания. Вдъхновяват ме хората от моя екип – специалисти, амбицирани да се развиват в избраната сфера и споделящи моята визия за работа и професионализъм.

Кои са основните предизвикателства пред лидерството днес, според Вас?

Основно предизвикателство пред лидерството е успешното различаване на нездравата амбиция, водеща до устрем в грешната посока. Предотвратявайки този проблем, ние можем да изведем и развием силните качества на всеки един член на екипа.

Доколко науката и медицината вървят заедно и лидерство ли е иновативното подхождане към медицината и въвеждането на нови, модерни практики?

Науката и медицината следва да вървят ръка за ръка, но по принцип науката често изпреварва медицината. Конкретно в медицинската онкология имаме късмет напредъкът в науката много бързо да се пренася в професионалната практика. Добър пример за това е успешното навлизане на новата концепция за рака, както и приспособяването на изкуствения интелект за медицински цели. Иновативното подхождане към медицината не е лидерство само по себе си, то е необходимост. Лидерство е успешното ръководене на екипа от специалисти. Лидерът помага за мобилизацията на всеки един член на екипа и насочва в употребата на модерните медицински практики.

Кои са най-новите тенденции в медицината, които са все още слабо популярни, а ключови, според Вас?

Тенденцията в медицината е да се търси причината за едно заболяване. Много хора не са запознати с новата концепция за рака, включително в лекарското съсловие. Заради това трябва да се популяризират новите разбирания, например по отношение на прилагането на изкуствен интелект в обработката на образните изледвания.

С времето един лидер става ли по-силен и ако да – какво му помага за това?

Силата е заложена в лидера, а екипността е онова, което му помага и тласка целия процес на работа към усъвършенстване. В този смисъл лидерската сила е опита, който един лидер придобива и в последствие може да приложи в практиката, за да води целия екип напред.