Новите лидери

Кои за Вас са най-добрите световни водачи на нашето време?