Шерил Санбърг

13.11.2020

„Лидерство означава присъствието ти да прави хората по-добри, а ефектът да продължи и в твое отсъствие.“