Сър Кен Робинсън

13.11.2020

„Невъзможното вчера днес е нещо ежедневно. Почакайте до утре.“