Стив Джобс

13.11.2020

„Новаторството отличава лидера от последователя.“