Одри Лорд

13.11.2020

„Революцията не е еднократна случка. Тя означава да си постоянно нащрек за най-малката възможност да се осъществи истинска промяна в системата, в отживелите реакции; означава, например, да се научим да се отнасяме с респект към различията помежду ни.“