Мишел Обама

13.11.2020

„Истински силните помагат на другите да се изправят. Истински могъщите обединяват другите.“