Боян Слат

13.11.2020

„Човечеството катери стръмните върхове на прогреса, но нека не забравяме от време на време, докато се движим нагоре, да проверяваме дали въжето е здраво.“