Бил Гейтс

13.11.2020

„Мениджърите следва да зададат стратегия и насока и да дадат на служителите си помагала, с чиято помощ да набират информация и идеи от цял свят. Мениджърите не бива да се опитват да вземат всяко решение.“