За книгата

Всеки ден е едно ново начало. Някои моменти, обаче, са по-специални и играят ролята на крайъгълни камъни, които бележат завършен етап в пътуването ни. И ако тази година стигнем по-рано до следващия етап, печелим време, което можем да прекараме насаме със себе си и да се вслушаме в собствения си глас - кои сме, на какво държим най-много, от какво имаме нужда или какво не ни трябва вече. Целият свят е спрял да се движи, за да не смущава нашето тихо пътуване. Но не на червено, а за да направим една детайлна преоценка. Да се вгледаме в себе си, за да се ориентираме по-лесно къде да търсим собствените си ценности и как да разпознаем онези, които ги споделят. Освен това, свидетели сме как вълна от новости и технологии навлезе в живота ни по начин, който позволява както никога досега да експериментираме и да преосмислим ежедневния си ритъм и начин на живот.

Промените са неизбежни и се случват много бързо. Сърцата ни са отворени, умовете ни пламтят - търсим нов стимул на вдъхновение за да преосмислим къде е мястото ни и за какво живеем. Търсим лидери, които да ни направляват през несигурността на този сложен и променлив свят и които да се ориентират в новите норми.

Организацията на обединените нации нарича идващите десет години „Декада на действието - 2020-2030“ и призовава хората активно да се включат в общо движение, което да отстоява необходимите промени, за да успеем да постигнем най-доброто, за което можем да се надяваме – устойчиво и хармонично развитие на хората, планетата и общото ни благосъстояние.

Тази книга е нашият принос към това движение. Събрали сме елементи от политическите, икономическите, обществените и универсалните процеси на трансформация, които сглобяват мозайката на едно по-здраво, регенириращо се и солидарно общество. Разясняваме някои от последните теории на лидерството и детайлно разглеждаме характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества.

Книгата е за хората на ръководни позиции, които се самоусъвършенстват непрекъснато и променят нагласите и навиците си съобразно с новите реалности. Тя е и за онези, които тепърва ще станат мениджъри и искат да развият тези свои качества и умения. Книгата би била от полза и за специалистите в управлението на хора, които изграждат и напътстват лидерите - учители, човешки ресурси, наставници и консултанти.

Ние я посвещаваме най-вече на широката читателска публика, която търси солидна отправна точка, за да различи фалшивите действия в мъглявите обещания; пустотата, която носи излишеството от общуване и прекомерния досег с другите; принципната последователност в реалностите на пост-истината. Тези хора искат да разпознаят лидерите, които ще ги поведат навреме, за да достигнем света, в който искаме да живеем. Тя е за всички онези, чието време вече е дошло.